Ännu ett bakslag för Familjeparken

Katarina Berggren (S)kallar vattendraget ett dike.

Men regeringen anser att Älvestabäcken är skyddsvärd och går emot länsstyrelsens tidigare beslut.

Nu skjuts projektet med Familjeparken upp än en gång.

Projektet med Familjeparken i Hågelby har stött på ännu en motgång. Nu blir miljardsatsningen ytterligare försenad då tjänstemän och konsulter måste sätta sig vid ritbordet igen för att flytta eller planera om byggnader. Därefter måste ett nytt detaljplaneförslag passera genom samhällsbyggnadsnämd, kommunstyrelse och slutligen kommunfullmäktige.

Varken kommunalråd Katarina Berggren eller förre Gröna Lund-ägaren John John Lindgren kan säga vad bakslaget för dem innebär i tidsspillan.

Ett halvår?

– Det är väl rimligt att anta, säger John John Lindgren.

Ett år?

– Jag törs inte tänka på det, säger han och skrattar.

Efter dialog med länsstyrelsen hade Botkyrka kommun och John John Lindgren fått klartecken om att strandskyddet kunde upphävas på flera platser, både mot sjön Aspen och Älvestabäcken som går mellan Aspen och mynnar ut i Tullingesjön. Men bland andra Naturskyddsföreningen överklagade planerna och nu går regeringen emot länsstyrelsens beslut och bestämmer att strandskyddet ska finnas kvar. Kommunalråd Katarina Berggren (S) tycker att regeringens beslut är tunt och kallar Älvestabäcken ett dike.

– Regeringen har antagligen inte ens varit här och tittat och det de gör nu är att de kör över länsstyrelsens genomarbetade underlag.

Enligt juristen och handläggaren på Miljödepartementet som tidningen talat med stämmer gissningen – ingen har varit på plats. Men Jan Govella från Naturskyddsföreningen ger dem sitt stöd.

– Vi tycker att länsstyrelsen har varit mjuka i de här sammanhangen. Älvestabäcken ingår tillsammans med Aspen i ett ekologiskt system. Det här är bara en delseger, säger han.

I beslutet undertecknat miljöminister Lena Ek (C) skriver regeringen att även om ”delar inom de berörda områden för närvarande kan anses vara av jämförelsevis mindre betydelse från biologiska utgångspunkter” i dag så kan de bli det i framtiden. Regeringen vill också ”trygga förutsättningarna” för allmänhetens friluftsliv.