ANNONS

Ännu ett bakslag för Spårväg Syd

Spårväg syd hänger löst igen. Alliansen budgetförslag innebär inga pengar för åren 2019 och 2020.

I stället hoppas man på hjälp från den statliga Sverigeförhandlingen . Men där säger man nej.
ANNONS

Flera satsningar inom kollektivtrafiken skjuts fram i Alliansens budgetförslag i landstingets trafiknämnd.

För projektet Spårväg är 160 miljoner kronor avsatta för utredning 2016–2018, vilket är i linje med trafikförvaltningens yttrandeförslag till landstingsdirektören i april. Däremot har Alliansen strukit de 100 miljoner kronor för 2019 och 800 miljoner för 2020 som stod i tjänstemännens förslag – pengar till själva byggandet.

Landstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) vill dock inte medge att projektet beräknas kosta 900 miljoner kronor att bygga under åren 2019 och 2020.

– Det har aldrig funnits några färdiga beräkningar för hur mycket det skulle kosta eller när det skulle kunna genomföras. Vi bygger kollektivtrafik med riktiga pengar när det finns riktiga bostadsplaner och riktiga överenskommelser. Vi är inte där än utan vi måste först ha en gedigen och bra utredning. Det har vi nu säkerställt, säger han.

På frågan om hur planerna väntas se ut efter utredningsperioden säger Kristoffer Tamsons att han hoppas att de berörda kommunerna och den statliga Sverigeförhandlingen ska vara med och finansiera.

Sverigeförhandlingen viftar dock bort förslaget.

– Spårväg syd ingår inte i vårt uppdrag. Vi utreder vilka tunnelbanesträckor som kan öka bostadsbyggandet i Stockholm, säger Hans Rode, utredningssekreterare på Sverigeförhandlingen.

Varför nämns ni av trafiknämnden?

– Jag tror att många drar in oss i hopp att vi ska bidra med pengar. Men vi håller bara på med tunnelbanor.

ANNONS

För Huddinge kommun skulle Spårväg syd innebära en möjlighet att bygga cirka 21 000 bostäder utmed sträckan. I ett brev till trafiknämnden poängterade nyligen kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) och kommunalrådet Malin Danielsson (FP) hur viktigt projektet är för kommunens utveckling.

– Att projektet fortfarande lever ser vi som en stor framgång, säger Daniel Dronjak Nordqvist nu.

Trots inga pengar för 2018 och 2019?

– Ja, vi lägger hoppet på Sverigeförhandlingen.

Fakta

Framtidens järnvägsnät planeras

Sverigeförhandlingen förhandlar om framtidens järnvägsnät för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande i våra storstäder.

Spårväg syd planeras att gå från Flemingsberg till Älvsjö och passera knutpunkter som Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen.

Källa: Sverigeförhandlingen/Stockholms läns landsting

ANNONS