Detaljplan för Fristaden på samråd

Stadshagen Detaljplanen för kvarteret Fristaden 5 vid Mariedalsvägen är sedan den 7 maj tillgänglig för allmänheten.

Detaljplaneförslaget rör en om- och tillbyggnad av kontor i de befintliga byggnaderna och innebär bland annat bebyggelse på tak, ytterligare garage samt fler kontorslokaler i byggnaderna.

Planförslaget visas i tekniska nämndhuset och eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast 8 juni.