Ännu fler bostäder kan byggas i Riddersvik

NYHETER Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om turerna kring bebyggelsen i Riddersvik. Här planerades bland annat åtta punkthus, de flesta längs lindallén till Riddersviks herrgård. Totalt skulle ungefär 300 bostäder få plats. Nu blir det betydligt fler – 450.

Stadsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet enligt den strukturplan som togs fram efter samrådet. Det innebär att punkthusen vid allén försvunnit från planerna. I stället föreslås andra hustyper. Det blir färre radhus och fler flerfamiljshus i form av fyrfamiljs­villor och staplade radhus. De här hustyperna gör att 450 bostäder nu ryms i området.