Ännu fler företag inom hemtjänsten

Rättelse I förra veckans artikel om valfrihet inom äldreomsorgen listade vi Lidingös hemtjänstutförare.

Men ett företag föll bort. Adeo care har också ett antal kunder på Lidingö.