Ännu fler miljoner till Söders parker nästa år

Södermalm 31,1 miljoner kronor satsar stadsdelsnämnden på Söders parker nästa år, vilket är 5,9 miljoner mer än i förra årets budget.

Genom fler städinsatser och större papperskorgar hoppas man att fler ska bli nöjda med sina grönytor. Dessutom får stadsdelen ytterligare 6 miljoner för att rusta upp Drakenbergsparken och Södermalmsallén och för att anlägga en ny park på Wollmar Yxkullsgatan.