kom på möte och Tyck till om Sumpans själ

CENTRUM På tisdag den 21 januari hålls det andra av sex öppna möten om Sundbybergs stadskärna, temat är ”stadens själ”. Tanken är att alla ska kunna bidra med idéer ska ligga till grund för nya detaljplaner av Sundbybergs centrum. Bakgrunden till mötena är beslutet att lägga järnvägsspåren under jord och på så vis få en ”hel” stadskärna. Mötena hålls klockan 18–21 på biblioteket i Signalfabriken.