Ännu inga svar om kajdöden

Bro Upplands-Bro kommun skrev på sin hemsida att det konstaterats att de sjuka kajorna som hittades i Bro centrum förgiftades med råttgift. Det stämmer inte.

Fåglarna har ännu inte skickats på analys och det finns därför ingen säkerställd förklaring till varför de dog. Fåglarna ska undersökas av SVA och sedan skickas på analys till USA.

Först om några veckor kommer ett definitivt besked om vad som hänt.