Ännu inget beslut om discgolfen

discgolf
Framtiden för discgolf-parken är fortfarande oviss.

JÄRVA I torsdags skulle stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om de fortsatta planerna för Järva begravningsplats. I förslaget från stadsbyggnadskontoret finns inte discgolf-parken med om begravningsplatsen ska anläggas.

Men det togs inget beslut då ärendet bordlades. Det gjorde det även på junimötet. Nästa möte blir den 10 september.

– Det var ju väntat. Det bästa vore om de kunde stoppa planerna helt, säger Mats Löf, som byggt upp Järva discgolf-park.

Nästa steg, om det tas ett beslut om fortsatt inriktning, är att ställa ut detaljplanen. Då har sakägaren och allmänheten möjlighet att tycka till.