Ännu inget nytt ridhus på gång

EVLINGE Värmdö kommuns fastighetschef Per Hallsten har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ett nytt ridhus till Värmdö ridklubb – hur det ska se ut och vad det ska kosta.

Ridklubbens ridhus rasade på juldagen. Föreningen väntar fortfarande på besked om bygglov för ett cirkustält som klubben vill använda som tillfälligt ridhus.