Ännu svårare hitta p-plats i innerstan

Christian Paulin flyttar sällan bilen på söndagarna då det är extra svårt att hitta parkering i hans kvarter eftersom både Dalagatan och Västmannagatan har städnatt.
Christian Paulin flyttar sällan bilen på söndagarna då det är extra svårt att hitta parkering i hans kvarter eftersom både Dalagatan och Västmannagatan har städnatt.
För att minska trängseln och göra det lättare att hitta en p-plats antogs i somras en ny parkeringsplan.

Kring Odenplan har reglerna dock haft motsatt effekt. Här har ett hundratal platser försvunnit nattetid. Men nu kan det bli ändring.

– Jag har bott intill korsningen Dalagatan-Odengatan i 25 år och behöver ha bil. Jag är musiker och använder den för att transportera mina instrument, säger Christian Paulin.

Han har tidigare kunnat parkera på kvällstid och helger på ­delar av Karlbergsvägen och Oden­gatan, där det endast varit förbud var­dagar mellan 9 och 17, men nu råder där ständigt parkerings­förbud.

På flera gator kostar det nu att parkera dygnet runt i stället för bara under kontorstid som tidigare – så kallad röd zon – och många boendeparkeringar har tagits bort.

– Jag uppskattar att det är drygt 100 parkeringsplatser som försvunnit här i kvarteren runt Odenplan. På söndagskvällarna ser jag många som cirkulerar runt här ute i säkert en halvtimme. Har det varit svårt att hitta en parkering förut så är det nu näst intill omöjligt, säger Christian Paulin.

Natten mot måndag är parkeringssituationen extra kaotisk menar Christian, eftersom både Dala­gatan och Västmannagatan har städnatt och många parkeringsplatser då försvinner.

– Totalt tror jag att det är cirka 500 platser av 36 000 i innerstan som påverkats på något sätt av de nya reglerna. Vi har fått i uppdrag att prioritera att bussar, gående och cyklister kan hålla en hyfsad fart och då får bilarna maka på sig, säger Jan Prestberg på trafikkontoret.

Tanken med de nya reglerna var dels att minska trängseln i trafiken, dels att undvika att bilister långtidsparkerar på gatorna.

Men enligt Christian Paulin har reglerna slagit fel när så pass många nattparkeringar försvunnit. Något som även trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) håller med om.

I ett mejlsvar till Christian menar Ulla Hamilton att det ska vara möjligt att boendeparkera på nätterna på de gator där bilarna inte hindrar bussarna. Trafikkontoret har nu fått i uppdrag att återkomma med ett förslag på var det skulle kunna vara möjligt.

Jan Prestberg berättar att de nu ser över vissa platser där det blivit avgift dygnet runt, och där man kan tänka sig att det återigen kan bli gratis att stå på kvällarna.

– Vi ser över om vi kan ändra tillbaka utan att det påverkar syftet – att kollektivtrafiken ska kunna komma fram, säger han.

Lokaltidningen Mitt i har utan framgång sökt Ulla Hamilton för en kommentar.

Har det varit svårt att hitta en parker­ing förut så är det nu näst intill omöjligt.Christian Paulin

Fakta

Tre olika taxor för parkering

I dag finns tre olika taxor för parkering i innerstan: Grön, röd och blå biljett.

Området för grön biljett utökas utanför citykärnan, här kostar det 41 kronor timmen att parkera, dygnet runt alla dagar.

Även området för röd biljett gäller nu i princip hela Vasastan. På de mest trafikerade gatorna har p-platser tagits bort. Avgiften är 26 kronor per timme under kontorstid på vardagar och helger. 15 kronor per timme vid övrig tid.

Blå biljett används där omsättningen av platserna inte behöver vara så stor. Avgiften är 15 kronor i timmen vardagar 9-17.

Källa: Stockholms stad