Anonymt hot mot skola

ÄLTA Rektorn på Stavsborgsskolan har polisanmält att någon gått ut på internet och hotat med att bränna upp skolan. Vem som ligger bakom hotet är oklart.

Polisen utreder brottet som rubriceras som olaga hot mot grupp.