ANNONS

Anrikt bad kan få stärkt skydd

ANNONS

Södermalm Anrika Liljeholmsbadet, med 80 år på nacken, kan få stärkt kulturskydd. Det är politiker från MP och V som vill att den karaktäristiska byggnaden ska skyddas från framtida förändringar.

Kulturnämnden ger tummen upp åt förslaget om att skriva in byggnaden i detaljplanen, och därmed ge den skydd av plan- och bygglagen. Badet har enligt Stadsmuseet ett stort kulturhistoriskt värde och ses som ett intressant exempel på 1930-talets livsstil. I höst ska stadsdelsnämnden besluta om ett planarbete ska inledas.