Ansökan är spårlöst borta

NACKA/VÄRMDÖ En ansökan om ekonomiskt bistånd till Nacka kommun, som lämnats in av Nacka-Värmdö kvinnojour har försvunnit enligt en lex Sarah-rapport.

Ansökan lämnades in den 8 juni, och togs emot av kommunen och fick en ankomststämpel. Fem dagar senare, den 13 juni, kontaktade kvinnojouren kommunen för att fråga vart beslutet tagit vägen. Svaret blev att ansökan inte hade registrerats. Enligt lex Sarah-rapporten vet ingen vare sig på kvinnojouren eller i kommunen var ansökan finns.