Ansökan blev bortslarvad

Värmdölandet I maj förra året skickade en kvinna in en ansökan om bygglov för två byggnader på en fastighet på Värmdölandet.

Enligt hennes anmälan till JO fick hon drygt fyra månader senare beskedet att ärendet kommit bort. Hon fick sedan rådet att dela upp bygglovsansökningarna, vilket hon gjorde trots att kostnaderna blev högre.

Beskeden dröjde ytterligare och till slut fick kvinnan rådet av en anställd på kommunens bygglovsenhet att anmäla ärendet till JO, vilket hon gjorde.

Det är den långa handläggningstiden och de ökade kostnaderna som hon är kritisk mot.

Nu granskar JO ärendet och begär att bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ska lämna uppgifter om ärendet och yttra sig över kvinnans synpunkter.