Ansökan måste prövas

JÄRFÄLLA Förvaltningsrätten har gett socialnämnden bakläxa i ett beslut om ekonomiskt bistånd, socialbidrag.

Socialnämnden avslog delvis en ansökan om ekonomiskt bistånd. När det gällde bistånd för SL-kort, en synundersökning och en skuld hade nämnden inte fattat något beslut. Nämnden måste nu fatta beslut även i dessa delar, skriver Förvaltningsrätten.