Ansöker om en miljon till förskolor

VALLENTUNA Kommunen har ansökt om en miljon kronor i statsbidrag hos Skolverket. Pengarna ska användas till att minska barngrupperna på de kommunala förskolorna.

Flera av de kommunala förskolorna har ett högt söktryck.

– Pengarna bidrar ju till att öka resurserna och därmed möjligheterna för förskolorna att ha färre barn i grupperna, säger Elisabeth Johansson, kanslichef påbarn- och ungdomsförvaltningen.

Redan nu har förskolegrupperna minskat med 36 barn på de berörda förskolorna som kommunen sökt bidrag för.

I oktober får kommunen svar om man beviljas bidraget eller ej.