Ansökningstiden till kollo förlängs

STOCKHOLM Allt färre barn söker sommarkollo. Hittills i år har runt 3 000 barn sökt kolloplats. Det är en avsevärd minskning jämfört med förra året då 4 223 barn sökte plats, eller 2010 då 4 671 sökte.

Stockholms stad är osäkra på vad det minskade intresset beror på men tror att förklar­ingen är att man numera söker kolloplats via internet och att alla inte har en e-legitimation.

För att fler barn ska ha möj­lighet att åka förlänger staden nu ansökningstiden. Kolloplats kan sökas via Stockholms stads hemsida där man kan även skriva ut en pappersansökan.