Ansökte om bortforsling – då brann skrotbåten

Skrotbåten i pirathamnen i årstaviken efter branden
Båtvraket ligger fortfarande kvar i Årstaviken veckan efter branden.
Stockholms stad hade ansökt hos Kronofogden om att forsla bort fartyget i den så kallade pirathamnen i Årstaviken.
På sin sida hade de en ny lag om avlägsnande av olovlig bosättning, men efter branden klassades båten i stället som vrak.
Det bara två dagar innan en ny vraklag som hjälpt staden.

Den 1 juli i fjol trädde en ny lag i kraft som hjälper markägare att forsla bort olovliga bosättningar.

Lagen gör det möjligt för markägare att forsla bort bosättningen och ansöka till Kronofogden om kostnaderna. Den nya möjligheten användes så sent som 15 januari när Stockholms stad fick en bosättning på sju båtar bortforslade från Bällstaån.

Samma ansökan hade gjorts när det gäller den så kallade skrotbåten vid Södersjukhusets gamla oljepir i Årstaviken.

– Ja, men i och med att den brann var det inte längre någon bosättning, säger Fabian Kjessler, enhetschef för markförvaltningen på exploateringskontoret.

Faller mellan lagarna

I stället klassas nu båten som ett vrak, skriver DN i en artikel.

Och det bara två dagar innan ännu en ny lag trädde i kraft som skulle hjälpt staden.

Den nya ”vraklagen” lägger större ansvar på ägaren att stå för bärgningen om vraket utgör fara för miljön eller sjösäkerheten. Dessutom kräver lagen att båtägare tecknar en ansvarsförsäkring.

Inblandat är även Sjöfartsverket som kan bärga ett vrak på ägarens bekostnad.

Lagen går inte att applicera i efterhand och enligt DN faller ansvaret för bärgningen på Stockholms stad ändå.

Enligt Fabian Kjessler är ägaren till den utbrunna båten känd och staden kommer driva ärendet vidare via Kronofogden.

Den tidigare ansökan har kompletterats och staden har begärt att ärendet ska behandlas snabbare eftersom vraket utgör en miljöfara.

Utredningen om branden läggs ner

Polisen utredde själva branden till en början som mordbrand.

Till DN säger förundersökningsledaren Ulf Höglund att samtliga boende berättat att branden startade efter en matlagningsolycka.

Men uppgifterna har inte gått att säkerställa eftersom en teknisk undersökning inte är möjlig. Detta efter att fartyget vattenfyllts och utredningen läggs nu ner.