Anställd på äldreboende förgrep sig på dement person

Den anställda är nu häktad.
Den anställda är nu häktad.
En dement person på ett äldreboende i Österåkers kommun misstänks ha utsatts för ett övergrepp av en anställd på boendet.
Övergreppet har polisanmälts.

Enligt P4 Stockholm ska den anställda ha utsatt den dementa personen för övergrepp under nattetid.

Övergreppet, som också har polisanmälts, lex Sarah-anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Utredningen som gjordes i samband med övergreppet visar på brister i både säkerhetstänk och värderingsarbete på äldreboendet.

Benmaningen ska även den ha varit bristfällig då personal i tjänst saknade både utbildning och erfarenhet.

Har häktats

Den dementa personen har nu flyttat till ett annat boende och den anställda medarbetaren har häktats, skriver P4.