Anställd i hemtjänsten bröt mot tystnadsplikt

En timanställd på ett hemtjänstföretag i Farsta har polisanmälts för sekretessbrott. Personen ska ha berättat ingående för en kund om en annan kunds personliga förhållanden.

Det hela uppdagades när en kund i maj ringde upp hemtjänstföretaget och berättade att hen inte längre hade förtroende för en av företagets anställda. Skälet var att den anställda vid ett besök hade berättat detaljerad information om en annan hemtjänstkund.

Hemtjänstföretaget upprättade en lex Sarah-anmälan och valde att säga upp personen från sin timanställning. Företaget gjorde även en polisanmälan om sekretessbrott.

Alla anställda i hemtjänsten får skriva på avtal om tystnadsplikt.