Anställd larmar efter bråk på äldreboende

OBS. Genrebild. Bilderna har inget med det aktuella boendet att göra.
OBS. Genrebild. Bilderna har inget med det aktuella boendet att göra.
En patient på ett demensboende i Bromma uppträdde aggressivt och hamnade i konflikt med en annan boende med en bäckenfraktur som följd. Nu larmar en anställd om att lokalerna är svåra att överblicka.

”Personer med demenssjukdom förvirrar sig in i varandras lägenheter och hamnar i konflikter/handgemäng. Lokalerna är svåra att överblicka för personal”.

Det står att läsa i en lex Sarah-rapport som nyligen upprättats av en anställd på ett boende inom äldreomsorgen i Bromma.

Rapporten skrevs efter att polisen varit tvungen att ta sig till boendet sedan en av personerna som bor där uppträtt aggressivt. I rapporten står att läsa att missförhållandet lett till bäckenfraktur, fallskada och sjukhusvård.

Vill inte kommentera

Nu kommer händelsen att utredas innan det avgörs om den ligger till grund för en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Enhetschefen för det aktuella boendet har avböjt att kommentera händelsen med motiveringen att ärendet är under utredning.

Även Susanne Brinkenberg, som är chef för äldreomsorgen inom Bromma stadsdelsförvaltning, avböjer att kommentera.

Fakta

Lex Sarah

Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.

När ett missförhållande eller övergrepp har rapporterats ska det så fort som möjligt dokumenteras och utredas. Sedan ska ett missförhållande snabbt rättas till eller tas bort.

Om utredningen visar på ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för att ett allvarligt missförhållande kan uppstå ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Namnet lex Sarah kommer av undersköterskan Sarah Wägnert, som 1997 i massmedier avslöjade vanvård på ett vårdhem i Solna. Detta ledde till att bestämmelserna om att anmäla sådana förhållanden infördes i socialtjänstlagen.

Källa: 1177 Vårdguiden