Anställd på Carema visade upp sitt kön

En anställd på äldreboendet Saltsjöbadens sjukhus visade sitt könsorgan för två äldre.

Händelsen är en av sju i år som rapporterats, enligt lex Sarah.

Det var i april i år som två boende på Saltsjöbadens sjukhus berättade för en undersköterska att en annan anställd visat sitt könsorgan för dem när denne vårdat dem inne på rummen. När den anställde konfronterades med uppgifterna nekade denne, men personen befriades ändå från alla arbetsuppgifter och kommande arbetsdag fick personen sparken.

På Saltsjöbadens sjukhus valde man att rapportera händelsen enligt lex Sarah och man gjorde också en polisanmälan.

– Vi hade flera boende som vittnade om vad som hänt. Först var de chockade, men nu mår de bra, säger Susanne Sjöberg, verksamhetschef på Carema, som driver Saltsjöbadens sjukhus.

Enligt Susanne Sjöberg har Carema en rekryteringsprocess där man alltid tar in referenser och utdrag ur belastningsregistret.

– Tyvärr har det här ändå hänt och vi kan bara beklaga det, säger hon.

Hittills i år har Nacka kommun fått in sju rapporter om missförhållanden, enligt lex Sarah. Händelsen på Saltsjöbadens sjukhus är den senaste. De andra handlar om allt från dåligt bemötande till att en person fallit ur sin säng.

Till exempel har en demenssjuk varit ute hela natten och ett barn på ett korttidsboende druckit vatten ur en burk med fimpar.

Enligt Yvonne Holmström, planerare och utvecklare på kommunens sociala kvalitetsenhet, arbetar socialtjänstens verksamheter olika aktivt med lex Sarah och de kommunalt drivna rapporterar mer än de privata.

– Vi ser det som positivt att använda lex Sarah. Det visar att man har fungerande rutiner för vad man ska göra när missförhållanden sker, säger hon.

Om missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver vården skicka det vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för utredning. I år har hittills bara en lex Sarah-anmälan gått vidare till IVO. Då hade en personlig assistent vid upprepade tillfällen misskött sin tjänst hos ett barn.

Fakta

Så ska lex Sarah användas

Lagen gäller inom socialtjänsten, i verksamheter som drivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

Anställda ska genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som driver verksamheten. Denne ska i sin tur skyndsamt utreda och åtgärda problemet. Är missförhållandet allvarligt ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Källa: Socialstyrelsen