Anställd tog tag i brukares ansikte

HANINGE En anställd vid ett gruppboende med särskilt boende i Haninge har blivit omplacerad till en annan verksamhet, men får lön under utredningen, sedan denne tagit tag i ansiktet på en brukare och talat med arg röst till personen.

Haninge kommuns utredare menar att medarbetaren brustit i arbetsrutinerna och att brukaren på boendet blivit fysiskt och psykiskt kränkt av händelsen.

Enhetschefen har hållit samtal med personalen och händelsen är anmäld till Socialstyrelsen.