Anställda drog person på boende i håret

nyheter Fyra anställda på ett gruppboende för personer med utvecklingsstörning drog en av de boende i håret. Detta ska ha skett som hämnd för att omsorgstagaren först hade dragit i personalens hår. En vikarie, som bevittnade händelsen, rapporterade detta till verksamhetschefen. Kommunen har gjort en lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen.

Berörd personal stängdes av från arbetsplatsen efter händelsen. Tre av de anställda har efter utredningen återgått i tjänst. Den fjärde är fortsatt avstängd.

Under förra veckan startade en handledningsutbildning för de anställda på boendet, där också ett större värdegrundsarbete planeras.