Anställda ska gå före i bokön

Studenten Andrea Sandgren, som bor i en liten stuga, har stått 3,5 år i bostadskö. Hon är kritisk till förslaget att låta anställda få förtur till lägenheter.
Studenten Andrea Sandgren, som bor i en liten stuga, har stått 3,5 år i bostadskö. Hon är kritisk till förslaget att låta anställda få förtur till lägenheter.
De senaste tre åren har 49 biståndshandläggare och socialsekreterare slutat i Österåker.

En av lösningarna: Ge nyanställda förtur i bostadskön.

Personalen inom socialförvaltningen flyr Österåkers kommun. För att råda bot på det vill nu kommunen erbjuda nyanställda bostad.

Frågan har vållat en het debatt­ på sociala medier. Kritiker anser till exempel att det är fel att anställda­ ska få möjlighet att gå före de invånare som redan står i den långa bostadskön.

En av dessa är studenten Andrea­ Sandgren, 24 år. I dag bor hon i en liten stuga i väntan på en ledig lägenhet.

– Det är ju bra om de hittar en lösning till de som vill jobba här. Men det måste finnas något bättre än att låta dem gå före i kön. Många unga har inte råd att köpa en lägenhet, säger hon.

I går, efter tidningens pressläggning, väntades Alliansen i kommunstyrelsen rösta igenom­ förslaget om förtur i Armadas kommunala bostadskö.

Innan mötet sade sig både Socialdemokraterna och Miljöpartiet vara positiva till förslaget.

Båda partierna lutar sig mot förturen endast ska används restriktivt då det verkligen behövs för att fylla tjänster inom exempelvis socialförvaltningen.

– De som står i kö kommer inte att drabbas, för det här ska användas väldigt sällan, som en extraordinär insats, säger oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S).

Men Vänsterpartiet och Roslagspartiet är emot idéen att låta anställda gå före köande.

Roger Johansson, Roslags­partiet, anser att det finns en risk att förturen tänjs ut till att gälla fler och fler anställda än enbart inom socialförvaltningen.

– Förslaget är både hånfullt mot ungdomar och odemokratiskt. Vilken yrkeskategori blir det härnäst?, frågar han sig.

Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M), vill inte kommentera frågan om förtur­ närmare.

Hon hänvisar till kommun­direktören Jan-Olof Friman.

Även han betonar, liksom Social­demokraterna, vikten av att förturen används restriktivt.

– Det här är för invånarnas bästa. Det ska bara användas om vi är i ett utsatt läge och inte kan utföra våra tjänster som vi är skyldiga våra invånare, något som drabbar de utsatta medborgarna främst. Förtur finns i andra kommuner också, säger Jan-Olof Friman.

De senaste tre åren har 49 biståndshandläggare och socialsekreterare slutat i Österåker. Det har fått fackförbundet SSR att kräva en förbättrad arbetsmiljö.

Vad problemet att många slutar beror på kan dock inte Jan-Olof Friman svara på.

– Vi har anlitat en konsult som påbörjar en utredning i oktober, konsulten ska undersöka vad orsaken är, ur arbetsmiljö- och organisationssynpunkt, säger han.

Fakta

3,5 års kötid

Just nu står det 3 364 personer i Armadas kommunala bostadskö. Kötiden för en lägenhet är i snitt 3,5 år.

Förutom Armada finns de privata hyresvärdarna Akelius­ och Aptare i Öster­åker.