Prinsessan talade på miljömöte om Östersjön

Patric Sjöberg, Stockholmsmässan, kronprinsessan och Göran Lindstedt, Hållbara hav.
Patric Sjöberg, Stockholmsmässan, kronprinsessan och Göran Lindstedt, Hållbara hav.
Kronprinsessan Victoria med moderatorn Gun Rudquist.
Kronprinsessan Victoria med moderatorn Gun Rudquist.
Kronprinsessan Victoria fickt en tur med Tre Kronor i present.
Kronprinsessan Victoria fickt en tur med Tre Kronor i present.
Ansvaret för Östersjöns framtid ligger i kommunernas händer. Det är budskapet vid ett två dagar långt miljömöte i Stockholm.
– Kommunerna är jätteviktiga för att Östersjömålen ska bli verklighet, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Under två dagar samlas 350 tjänstemän, forskare, företagare och politiker på Stockholmsmässan för att diskutera Östersjöns tillstånd och utbyta erfarenheter kring miljöarbete.

Deltagarna kommer bland annat från Sverige, Finland, Lettland, Frankrike, Tyskland och Polen.

Konferensen, som fått namnet ”Baltic sea future”, syftar till att göra kommuner runt Östersjön mer medvetna om deras ansvar för innanhavet.

Och då handlar det inte bara om de 385 kustkommunerna – utan om 1.500 kommuner som på något sätt inverkar på havets hälsa.


Jan Söderhielm, projektledare på Stockholmsmässan.


– Kanske vet många av de här kommunerna inte om att de påverkar Östersjön. Vi vill att kommunerna ska vara medvetna om att det de släpper ut i sina vattendrag slutligen hamnar i Östersjön, säger Jan Söderhielm, projektledare för Baltic sea future.

Han tar Åre som ett exempel. En kommun som vi vanligtvis kanske inte förknippar med algblomning i Östersjön.

Ska kommunerna ta fram nya miljömål under de här två dagarna?

– Nej, utan alla jobbar efter FN:s globala hållbarhetsmål 2030. Det här mötet handlar framför allt om att hitta varandra och utbyta erfarenheter. Västervik kanske gjort något som kan hjälpa Kaliningrad, som i sin tur kanske kan hjälpa Åbo, Säger Jan Söderhielm.


Konferensen ”Baltic sea future” pågår i två dagar och samlar 350 personer.


Kronprinsessan på plats

Konferensens invigning på måndagen besöktes av flera tunga namn.

Så som kronprinsessan Victoria, miljöminister Karolina Skog (MP) och miljöprofessor Johan Rockström.

– Förr var havet en fara för människan. Nu är det människan som är en fara för havet, sa kronprinsessan i sitt invigningstal.

Miljöminister Karolina Skog (MP) välkomnade initiativet bakom konferensen som tagits av Stockholms stad, Stockholms universitet och stiftelsen Hållbara hav.


Miljöminister Karolina Skog (MP).


– Det är ett väldigt bra initiativ. Länderna runt Östersjön arbetar ju väldigt mycket tillsammans. Men nästan alltid när vi kommer fram till att nu ska vi göra någonting så handlar det om den kommunala nivån. Att de behöver stå för handling och implementering, säger miljöministern till Mitt i Stockholm.

Hur mår Östersjön i dag?

– Det finns väldigt stora bekymmer. Vi har gjort mycket men när det gäller övergödning finns fortfarande stora problem och de döda bottnarna breder ut sig. Vi behöver vara oroliga för Östersjön, säger Karolina Skog (MP).