Ansvarig politiker: ”Inget stort problem”

Sollentuna kommun kan köpa specialistvård för äldre med psykisk sjukdom.

Men varför det inte skedde vill man inte svara på.

Kommunens högst ansvarige politiker i frågan, vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson (FP), säger att händelsen är oerhört tragisk.

Men hon tror inte att många äldre med psykisk ohälsa ofta hamnar mellan stolarna.

– Jag har inte upplevt att det är ett stort problem. När en person behöver en speciell vård, då köper vi ofta en plats utanför kommunen.

Men hon vill inte kommentera vad som hänt i det här fallet, utan hänvisar till förvaltningen.

Men inte heller chefen för vård- och omsorgsförvaltningen Karin Proos vill svara på frågan vad som har gått fel.

– Vi har gjort en Lex Maria-anmälan, men jag kommenterar inte det enskilda ärendet.

Vad har kommunen för möjlighet att hjälpa äldre personer med psykisk sjukdom?

– Vi gör alltid individuella bedömningar och försöker alltid hitta den lösning som är bäst för individen. Ibland har vi lösningar i kommunen och ibland så köper vi platser.

När verksamheten själv ifrågasätter placeringen, vad finns det för alternativ då?

– Jag kommenterar inte det här fallet över huvud taget. Vi har kontinuerlig dialog med våra utförare och får vi signaler lyssnar vi och försöker hitta en lösning

Finns inte anledning att vara självkritisk om en verksamhetschef har slagit larm och en person har dött?

– Självklart, vi har gjort en Lex Maria-anmälan. Vi ska alltid se över om vi kunde gjort saker och ting bättre.

Fakta

Var femte äldre är psykiskt sjuk

Cirka 20 procent av alla äldre personer lever med psykisk ohälsa.

Samtidigt står äldre för enbart sex procent av alla besök inom öppenpsykiatrin.

Eftersom allt fler blir allt äldre gör det psykisk ohälsa till en av Sveriges största folksjukdomar.

Samtidigt visar forskning att äldre med psykisk ohälsa inte får den vård de behöver.

En orsak tros vara att det finns få specialistplatser och att äldre psykiskt sjuka har andra behov än yngre.

Källa: Socialstyrelsen