FRG-ansvarig fick trygghetspriset 2017

Peter Wallgren har varit FRG-ansvarig i fem år.
Peter Wallgren har varit FRG-ansvarig i fem år.
Peter Wallgren, ansvarig för Frivilliga resursgruppen (FRG) i Järfälla, fick årets Trygghetspris av kommunen.
– Det kändes väldigt bra! säger Peter Wallgren, som ska använda prispengarna för att kompensera familjen för de kvällar och helger som gått åt till FRG.

Kommunens trygghetspris 2017 gick till Peter Wallgren, för sitt arbete med Frivilliga resursgruppen (FRG), i Järfälla.

– Det kändes väldigt bra! Speciellt när jag inte visste att det fanns något sånt pris. Så det var väldigt överraskande och roligt, säger Peter Wallgren, som varit FRG-ansvarig i fem år.

Det överraskande samtalet kom redan i september – då fick Peter Wallgren veta både att han nominerats, och dessutom att han utnämnts till årets pristagare. Prispengarna på 5000 kronor har han inte bestämt vad han ska göra av än, men på något sätt ska de gå till familjen.

– Man får offra en del kvällar och helger, så det får bli lite kompensation för dem, säger Peter Wallgren.

Ska bistå kommunen vid katastrofer

FRG i Järfälla består just nu av 72 personer, som är utbildade för att vara tillgängliga för kommunen vid någon form av kris. Det kan gälla vid översvämningar, som de för ett par år sedan, då FRG fick bemanna avspärrningar när kommunens personal inte räckte till. Men det kan också handla om enklare insatser, som att vara med på nattvandringar.

Peter Wallgren påpekar att det alltid behövs medlemmar, och att vem som helst kan gå med. Vill man göra det kan man kontakta FRG, så får man genomgå en utbildning innan man blir med i gruppen. Det enda kravet är att man är myndig.

– Annars kan vem som helst gå med. Vi har skiftande åldrar i gruppen. Den yngsta är 20 år och den äldsta är 85, så det finns plats för alla, säger Peter Wallgren.

Hedersomnämnande till promenadgrupp

Promenadgrupp för ett tryggare område i Kallhäll/Stäket fick ett särskilt hedersomnämnande ”för sina goda insatser i Kallhäll/Stäket”. Det är en spontan samarbetsgrupp för att promenera, nattvandra och göra det säkrare i Kallhäll och Stäket.

Fakta

Juryns nominering

Genom sitt stora engagemang har Peter Wallgren fått människor att bidra till att Järfälla ska upplevas som en säker och trygg plats att bo och vistas på. Han är en eldsjäl som inspirerar fler att arbeta ideellt och ta ansvar i det trygghetsskapande arbetet. Ett sådant arbete och engagemang är viktigt för Järfälla kommun.