Ansvariga blev grillade om akvarie-planerna

För högt, helt fel läge och risk för mycket trafik. Det var kritik som framfördes mot den planerade akvarieanläggningen förra veckan i stadshuset.

Försvararna menar att attraktionen kan vara precis det som Lidingö behöver.

Återigen hade Björn Tarras-Wahlberg samlat gruppen Rädda Lidingö för att diskutera öns framtid. Många i gruppen är emot akvarieanläggningen Akvatiska som planeras vid Islinge udde.

– Det naturligaste akvariet är ju Värtan och det är vad jag vill ha, sa Sonia Lopez och rev ner applåder.

Mikael och Helene Agerlund på Västerkroken menade att deras nybyggda hus tappar drastiskt i värde om planerna blir verklighet.

– Vi är inte emot att göra något av platsen, till exempel en strandpromenad. Problemet är att byggnaden Akvatiska blir alldeles för hög. Och enligt beräkningar ska hälften av besökarna komma på sommaren, det blir extremt mycket trafik i området, sa Mikael Agerlund.

– Jag har respekt för att ni är oroliga men jag hoppas att ni kan se till det som är bäst för hela Lidingö, vi har ju längtat efter något sådant här, svarade exploatören Göran Flodin från Akvarievärlden AB.

En annan besökare ifrågasatte beräkningen på 175 000 besökare om året.

– Det blir nästan 500 per dag. Jag tror att det är orealistiskt, det kommer inte att bära sig ekonomiskt, sa Vladimir Timakov.

Göran Flodin svarade att han inte är orolig för besökssiffrorna. M-politikerna Kees Simmasgård och Hans Barje tillade att planerna på ett akvariemuseum dessutom har varit kända sedan länge.

– Jag tror att det finns många Lidingöbor som tycker att förslaget är positivt och jag hoppas att vi får in många åsikter under samrådet, sa Hans Barje till Lidingö Tidning efter mötet.

Folkomröstningsförslagen för Lidingö centrum och Torsvik avhandlades också under mötet.

– Förslagen är gräsliga. Blir något av dem verklighet förlorar Lidingö sin karaktär som trädgårdsstad, sa Björn Tarras-Wahlberg.

– Inga formella ritningar är klara än, det som finns är förslag, svarade Hans Barje.

Flera mötesdeltagare undrade vad de ska ta ställning till om det inte finns några färdiga förslag.

– Jag undrar var vi ska bo någonstans om de ska riva våra hus, sa Anita Bergmark på Sturevägen.

Björn Tarras-Wahlberg och många i gruppen Rädda Lidingö är kritiska till akvariebygget i Islinge.Foto: Katia Ostrowska

Fakta

Fritt fram med synpunkter

Samrådet om Akvatiska pågår till och med den 30 oktober. Allmänheten kan skicka in sina synpunkter på projektet.

Detaljplaneförslaget finns i stadshuset,i biblioteket och på Lidingö stads webbplats.

Strandskyddet inom planområdet behöver upphävas.

Källa: Lidingö stad