Antalet biografer minskar i länet

Länet Mellan 2001 och 2011 minskade antalet biografer i länet från 157 till 145, enligt siffror som Svenska filminstitutet har tagit fram. Antalet i hela landet gick från 617 till 478. Främst är det på landsbygden som biografer läggs ned.