Antalet ensamkommande minskar dramatiskt

Samtidigt som trycket på bostäder för nyanlända från Migrationsverkets boenden ökar, minskar gruppen ensamkommande unga. Bara 12 ensamkommande unga har anvisats Haninge från Migrationsverket under 2016. Året innan var antalet 211.

Fler anvisade nyanlända vuxna och familjer – men betydligt färre ensamkommande. Så ser 2016 hittills ut för Haninges del.

– Det har blivit en markant minskning av antalet ensamkommande barn. Detta påverkar självklart kommunernas arbete, säger Maria Porshage, avdelningschef för barn och unga på socialförvaltningen i Haninge.

Under 2015 behövdes många nya boendeplatser i Haninge för de ensamkommande barnen och det fanns ett stort behov av extra resurser för handläggningen. Haninge kommun upprättade också en lex Sarah-rapport sedan belastningen på Haninges socialsekreterare ökat markant.

– Men i och med minskningen av antalet barn har vi inte samma behov av boendeplatser nu. Många tillfälliga placeringar har sagts upp och vi ser över antalet boendeplatser vi har behov av, säger Maria Porshage.

Socialnämndens ordförande Petri Salonen menar att den stora minskningen av ensamkommande får effekter.

– Detta gör att vår planeringshorisont har förändrats. Marknaden i sig kommer förändras. Antalet HVB-hem vi Haninge använder oss av kommer säkerligen minska, precis som efterfrågan.