Antalet fältare är inte så få

söderort I förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i att antalet ungdomsanmälningar till socialtjänsten ökar. I artikeln förekom kritik om att fältarna inte finns lika mycket ute på fältet som tidigare. Av fyra fast anställda fältare är två numera upptagna med 127-festivalen.

Fältarna har påpekat att stadsdelen, utöver de fast anställda, har haft två timanställda fältare under sena våren och sommaren. Vid oroligheterna i maj uppges samtliga fältare ha ­arbetat ute, även de som annars sysslar med festivalen.