ANNONS

Antalet hemlösa ökar i Haninge

Hemlösheten i Haninge ökar dramatiskt. På sex år har antalet gått från 152 till 343.

Men allt fler har samtidigt tak över huvudet.
ANNONS

Socialstyrelsen redovisar i sin senaste rapport om hemlöshet att Haninge har ökat sin andel hemlösa från 152 år 2005 till 343 år 2011.

En ökning på runt 130 procent.

Till skillnad från kartläggningen 2005 har Socialstyrelsen nu även lagt till personer som bor i lägenheter som socialen hyr ut i andra hand.

– Mellan 2005 och 2011 så har det alltjämt skett en ökning, säger Annika Remaeus, utredare på Socialstyrelsen, vars uppgifter inhämtades under en mätvecka i fjol.

Enligt rapporten har det skett en ökning i landet med runt 1 000 personer i gruppen som bor i akuta boenden. Lika stor ökning finns i gruppen som har tillfälligt stödboende.

Största ökningen märks i den kategori hemlösa som ofrivilligt måste bo hos familj och vänner och därför söker hjälp.

– Vi såg här en ökning med runt 2 000 personer under mätveckan. Även detta handlar om en socialt utsatt grupp som är utestängd från både bostads- och arbetsmarknaden, säger Annika Remaeus.

Antalet hemlösa som sover utomhus och i offentliga utrymmen har dock minskat.

– Regeringen har lyft frågan och kommunerna har varit väldigt angelägna om att ge personer tak över huvudet, säger Annika Remaeus.

ANNONS

Enligt Socialstyrelsen blir det dock allt svårare för hemlösa att få fäste på den ordinarie bostadsmarknaden.

– Det har inte blivit enklare de sista fem-sex åren. Och ingenting tyder på att hyresvärdarna kommer att vilja hyra ut till folk som har ekonomiskt bistånd som enda inkomst.

Mötesplatsen Kryckan vid Vallakyrkan i Handen hjälper dagligen hemlösa med mat, dusch och kläder. Diakonen Katija Smalliakowa har på bara något år märkt hur besökarantalet ökat.

– Vi hjälper runt 70–80 personer dagligen i dag, för bara något år sedan var det 30 färre. Vi vet inte om det beror på att vi informerat mer eller om det blivit fler hemlösa i Haninge. Men i hela Stockholms stift har besökarna till vår verksamhet ökat överlag, säger Katija Smalliakowa.