Antalet invånare i Vaxholm minskar

nyheter Vaxholms stad var den enda kommun i Stockholms län där invånarantalet minskade förra året. Det visar färska siffror från SCB.

Enligt SCB hade befolkningen i Vaxholm minskat med 15 personer vid årets slut, jämfört med året innan. I samtliga övriga stockholmskommuner ökade befolkningsantalet tydligt.

Enligt SCB föddes 95 Vaxholmsbor under 2012, samtidigt som 85 avled. Att befolkningen ändå minskade beror på att fler flyttade från Vaxholm än till.

I Österåker ökade befolkningen med 477 personer.