Antalet laddbara bilar ökar i Tyresö

Fler väljer att köra laddbara personbilar.
Fler väljer att köra laddbara personbilar.
Antalet elbilar och laddbara hybrider i Tyresö ökade förra året. Samtidigt minskade antalet bensindrivna bilar i kommunen.

I slutet av 2017 fanns det 153 laddbara personbilar i trafik i Tyresö. Det är en ökning med 56 från året innan. Siffrorna kommer från myndigheten Trafikanalys som i sin tur hämtat uppgifterna ur tabellverket Fordon i län och kommuner 2017.

Även nationellt ökar antalet laddbara bilar.

– Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med drygt 60 procent jämfört med föregående årsskifte, men står för endast en procent av hela landets personbilsflotta. Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Av samtliga bilar i Tyresö under 2017 hade 7,1 procent alternativa drivmedel som el, etanol och gas. 2007 var siffran 1,7 procent. Samtidigt minskade andelen bensindrivna bilar i Tyresö från 93,6 till 61,4 procent.

Fakta

Bilar i Tyresö vid slutet av 2017

Andelen…

…bilar som bara kan köras på bensin uppgick till 61,4 procent.

…bilar som bara kan köras på diesel uppgick till 29,1 procent.

…bilar som kan köras på etanolbränslet E85 uppgick till 5,3 procent.

…bilar som kan köras på fordonsgas uppgick till 0,9 procent.

laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) uppgick till 0,9 procent.

övriga bilar (främst elhybrider) uppgick till 2,4 procent.

Totalt fanns det 17 692 bilar i Tyresö 2017, en ökning med 126 bilar (0,7 procent) sedan 2016 och en ökning med 1 797 bilar (11,3 procent) sedan 2007.

Källa: Trafikanalys