Antalet obetalda p-böter ökar stadigt

Antalet obetalda felparkeringsavgifter ökar i både Vaxholm och Österåker.

Det visar siffror från Transportstyrelsen.

Orsaken kan vara sämre tider och ”bilmålvakter”.

Var femte parkeringsbot i Österåker betalas inte. Det framgår av statistik från Transportstyrelsen som Mitt i tagit del av. I Vaxholm är betalningsmoralen bättre, men har stadigt försämrats de senaste åren.

– Det skulle kunna vara ett tecken på att det är sämre tider, men det är svårt att påvisa. De obetalda avgifterna stiger ju ganska konstant, men egentligen är det ungefär lika många personer i landet som har obetalda fordonsskulder, säger Johan Krantz, controller på Kronofogdemyndigheten.

Av drygt tusen utfärdade felparkeringsavgifter i Österåker förra året var det 233 som inte betalades. I Vaxholm var motsvarande siffra 273 av drygt 1 600 böter.

Mest skuldsatt i Österåker var en 33-årig kvinna som samlat på sig 94 obetalda p-böter. I Vaxholm hade den mest belastade personen, en 46-årig man, bara elva obetalda parkeringsavgifter.

Johan Krantz tror inte att det rör sig om så kallade bilmålvakter som tar på sig andras skulder, åtminstone inte i Vaxholm.

– Elva parkeringsavgifter kan man dra på sig i alla fall. Det kan gå fort.

I andra delar av landet är bilmålvakter annars ett problem som växt. I höstas noterades den allra värsta, en 23-årig Malmöbo, för hela 19 000 obetalda p-skulder, totalt 25,5 miljoner kronor.

Vid årsskiftet uppgick de obetalda parkeringsskulderna hos Kronofogden till totalt drygt 730 miljoner i hela landet, varav Stockholms län stod för närmare 194 miljoner.

För att stoppa bilmålvakter och andra som systematiskt struntar i att betala fordonsavgifter föreslog regeringen förra året att Kronofogden ska kunna ta bilen i beslag för dem som har skulder på 10 000 kronor eller mer. Då frågan utreddes 2009 visade det sig att runt 11 000 personer i landet hade parkeringsskulder på minst 10 000.

De senaste åren har antalet lappade bilar i Vaxholm och Österåker varierat med några hundra från år till år.

Den högsta månadsnoteringen förra året gjordes i Vaxholm, 431 stycken, i juni då turismen bidrar till bristen på parkeringsplatser.

Fakta

Obetalda felparkeringsavgifter

Vaxholm:

2012: 15,2% av 1639

2011: 13,0% av 1458

2010: 11,9% av 985

Mest belastad: Man, 46 år, 11 obetalda avgifter, skyldig 15 975 kronor

Österåker:

2012: 22,0% av 1014

2011: 18,8% av 1093

2010: 18,2 av 985

Mest belastad: Kvinna, 33 år, 94 obetalda avgifter, skyldig 132 150 kronor