Antalet olyckor i Södra länken ökar kraftigt

Stockholm Hastighetskamerorna är borttagna i Södra länken, vilket gör att bilister kör allt snabbare.

– Varje vecka har vi stora olyckor, med svåra personskador och i värsta fall dödsfall, säger Mikael Gelius vid polisen.

Polisen för nu diskussioner med Trafikverket gällande övervakningen, då poliserna av säkerhetsskäl och ur arbetsmiljösynpunkt inte kan stå i Södra länken.