Antalet överklagan till mark- och miljödomstolen i Nacka ökar

Mark- och miljödomstolen i Nacka har sett störst ökning av överklagan senaste åren.
Mark- och miljödomstolen i Nacka har sett störst ökning av överklagan senaste åren.
Antalet överklagan till mark- och miljödomstolen i Sverige har slagit rekord. Nackas tingsrätt är den mark- och miljödomstolen i landet som sett störst ökning av överklagan, enligt Dagens Nyheter.

Mellan 2016 och 2019 så ökade antalet överklagan till mark- och miljödomstolen i Nacka med 48 procent. Det är den största ökningen bland landets fem mark- och miljödomstolar, skriver Dagens Nyheter.

Som följd av det stora flödet av överklagan till Nacka har handläggningstiderna blivit längre. Detta gäller särkilt när det kommer till detaljplaner.

– Målet är att vi ska klara 75 procent av de målen inom sex månader, men nu är handläggningstiden cirka åtta månader, säger Liselotte Rågmark, chefsrådman vid mark- och miljödomstolen i Nacka, till Dagens Nyheter.

Mark- och miljödomtalen vid Nacka tingsrätt ansvarar för bland annat Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands, Dalarnas och Västmanlands län.

Känslig bebyggelse

Det är främst enskilda personer som överklagar – men även kommuner och intresseorganisationer gör det.

Tätare bebyggelse i stadsmiljö och byggen av fritidshus är några exempel på det som folk överklagar mest. Bland annat är fritidshus i närheten av stränder en kontroversiell fråga.

– När man i större utsträckning börjar bygga i känsliga lägen ökar risken att grannar och andra inte tycker att det är okej, säger Lars Brask, jurist på Boverket.

Byggmarknaden i Stockholm ska ha svalnat något de senaste åren, men ändå så ökar antalet överklagan. En anledning tros vara eftersläpning, då det kan ta flera år innan ett mål når Mark- och miljööverdomstolen.