Snart kommer bok om tidernas Vällingbybor

Den här bilden togs 1957 - samma år som Börje Hansson intervjuade de moderna Vällingbyborna första gången.
Den här bilden togs 1957 - samma år som Börje Hansson intervjuade de moderna Vällingbyborna första gången.
Bo Larsson, antikvarie på Stadsmuseet, skriver en bok om 2010-talets Vällingbybor.
Bo Larsson, antikvarie på Stadsmuseet, skriver en bok om 2010-talets Vällingbybor.
År 1957 intervjuade en forskare Vällingbybor om deras liv. Över 50 år senare återvände Stadsmuseet till samma adresser för att se hur Vällingbyborna hade det.

Nu sammanställs intervjuerna i en bok om dåtidens och samtidens Vällingbybor.

Det var forskaren Börje Hanssen som år 1957 intervjuade tio hushåll i Vällingby och ställde frågor om Vällingbybornas vardagliga liv, men också om deras relationer.

– Han hade en tes om att övergången från det agrarsamhället till det industriella samhället förändrade människornas relationer. Det fanns bilar, telefon och indraget vatten. Men framför allt levde man inte längre ihop som förr, då äldre släktingar, vuxna barn och tjänstefolk bodde på samma gård som bonden och hans hustru. Det här trodde han gjorde att relationerna gick från att vara mer personliga till att bli mer anonyma, säger Bo Larsson, antikvarie på Stadsmuseet.

Och det var precis det forskaren kom fram till när han intervjuade Vällingbyborna. Varför forskaren valde just Vällingby beskrivs inte i studien, men Bo Larsson tror det beror på att stadsdelen var så pass modern.

– Vällingby var modernitetens utpost på den tiden, säger Bo Larsson.

Börje Hanssen gjorde även intervjuer på samma adresser 1972. År 2010 tog Bo Larsson över.

– Jag har sökt upp samma adresser och ställt ungefär samma frågor. Det handlar mycket om umgänge, kommunikationer – vardagligt liv kan man säga.

Han är inte så intresserad av att följa upp Hanssens tes om det industriella samhället.

– Han gav också en inblick i 1957 års Vällingby och det är det som jag har försökt efterskapa, säger Bo Larsson.

Han märkte att det fanns vissa skillnader i dag jämfört med 1957.

– När man läser de äldre intervjuerna så är det ganska homogent, alla är lika varandra. Det beror delvis på Hanssens urval eftersom han valde personer som inte stack ut på något sätt, säger

När Bo Larsson intervjuade personer som bodde på samma adresser 2010 var de mer olika varandra.

– I stället för en arbetande man i 35-årsåldern, en hemmafru och två barn så träffade jag allt från ensamstående mammor som inte hade det så bra ekonomiskt, till ett synskadat pensionerat par och ett ungt par som var väldigt konstintresserade. Dessutom hade tre av tio hushåll rötter utanför Europa, säger Bo Larsson.

Han menar att det speglar utvecklingen i Vällingby.

– De första intervjuerna gjordes ju bara tre år efter invigningen av Vällingby centrum. Nu har tiden gått, det har varit generationsbyten och så märker man av den globaliserande utvecklingen. Och så finns ju inga hemmafruar i dag, säger Bo Larsson, som nu sammanställer intervjuerna i en bok som kommer att publiceras på hemsidan för Stockholmia, Stadsmuseets förlag, senare i år.

På onsdag nästa vecka föreläser dessutom Bo Larsson om studien på Medeltidsmuseet.