Äntligen bibliotek i Östberga och Rågsved

Bibliotek. Genrebild.
Nu ska det bli bibliotek i Östberga och Rågsved.
Årsta, Enskede, Hagsätra och Högdalen har det. Men inte Östberga och Rågsved. Bibliotek alltså.
– Det är två områden som har varit lite bortglömda eller lämnade åt sig själva från kommunens sida, säger Roger Mogert (S), kulturborgarråd.
Men nu ska det bli ändring på det.

När barn svarade på Stockholms stads webbenkät vad de helst ville ha i Rågsveds centrum var det ett bibliotek. Och nu verkar deras önskan slå in. I stadsbibliotekets strukturplan planeras för två nya bibliotek: I Östberga och Rågsved.

– Det är märkligt att det inte finns bibliotek där idag. Det är två områden som har varit lite bortglömda eller lämnade åt sig själva från kommunens sida. Av principiella skäl är det viktigt att vi finns i Rågsved och Östberga, säger Roger Mogert (S), kulturborgarråd.

Stockholms stadsbibliotek vill nå ut till nya grupper som man idag har svårt att nå.

– Vi vill skapa en plats för böcker och läsande, kanske framför allt för barn. Men ett bibliotek är så mycket mer, det är viktigt med en plats där man kan ha ett offentligt samtal, säger Roger Mogert.

Biblioteken ska flytta in i lokaler som redan finns. I Östberga är tanken att biblioteket ska samlokaliseras med ett kommande allaktivitetshus. I Rågsved tittar man också på olika lösningar. Det talas om ett mobilt bibliotek i strukturplanen, men Mogert vill ha ett fysiskt bibliotek.

– Min målsättning är att vi ska ha en fast plats och ett fysiskt bibliotek. Vi tittar på en liknande lösning som den i Östberga, det kanske kan finnas vissa tider i Folkets hus som vi kan använda eller liknande. Jag tror att det är viktigt att det ligger centralt, säger Roger Mogert.

Ett första steg föreslås vara en rörlig digital biblioteksservice som kan erbjuda digital hjälp för personer i behov och kreativa verkstäder för barn. Staden vill skapa aktiviteter tillsammans med de som bor i området, och som sedan kan flyttas till andra områden med liknande behov.

Enligt strukturplanen ska biblioteken vara på plats senast 2020.

Hur mycket får det kosta?

– Ett stadsdelsbibliotek kostar mellan 3 och 5 miljoner kronor. Vi måste avsätta pengar för det.
Dessutom ska möjligheten att öppna ett bibliotek i Globen/Slakthusomrdået utredas. Ett sådant bibliotek ligger lägmnre fram i tiden.
Kulturnämnden väntas anta strukturplanen nästa vecka.