Arbetslösheten sjunker i Österåker

Österåker Antalet långtidsarbetslösa ungdomar har minskat i Österåker med en tredjedel på ett år enligt Arbetsförmedlingen.

Jämfört med maj 2011 ökade antalet öppet arbetslösa ungdomar (18–24) ökade något i riket och i Stockholms län. I Österåker minskar den istället

På kommunen tror man att den största bidragande orsaken är att det startar många nya företag i Österåker och att handeln utvecklas mycket på sistone.