ANNONS

Äntligen tyst om leden däckas över

Familjen Kuczynska har på grund av trafikbullret inte använt sin balkong på 13 år.

Nu planeras för en överdäckning av delar av Värmdöleden.

– Fantastiskt, det är vi bara glada över, säger Aleksandra Kuczynska.
ANNONS

Aleksandra Kuczynska står på balkongen – en ovanlig plats för henne och övriga i familjen. Under de 13 år de bott i lägenheten har de aldrig suttit på balkongen på grund av motorvägstrafiken.

Den hårt trafikerade motorvägen syns inte, men bullret hörs.

– Vi har pratat flera år om hur mycket vi störs av vägbullret, säger Aleksandra Kuczynska.

Möjligen kan familjens problem nu vara på väg att lösas. Återigen finns planer på en att däcka över delar av Värmdöleden, i så fall i höjd med Nacka forum. Och den här gången ser planerna ut att kunna förverkligas.

– Det är i högsta grad aktuellt, säger Sven Andersson, översiktsplanerare på kommunens planenhet.

Förslaget om överdäckning finns med i den detaljplan som nu tas fram för centrala Nacka.

– I slutet av maj planerar vi att ha samråd där förslag om överdäckning ingår, säger Sven Andersson.

Överdäckningen kan i så fall komma att sträcka sig från Vikdalsvägen i väster och vidare ungefär 300 meter österut, vilket blir ungefär i höjd med adressen där familjen Kuczynskas bor.

– Det är ett förslag. Sedan ska det stötas och blötas, påpekar Sven Andersson.

ANNONS

Bland annat måste Trafikverket, som äger motorvägen, säga sitt.

Vad kan en överdäckning kosta?

– Så långt har vi inte kommit i diskussionerna, säger Sven Andersson.

Kommunen ser för sin del flera fördelar. Bland annat slipper invånarna den barriär motorvägen är mellan Nacka centrum och Nacka strand.

– Man kan binda ihop kommundelarna, säger Sven Andersson.

En annan fördel är att marken vid Värmdöleden kan planeras för bebyggelse, en omöjlighet i dag på grund av trafikbullret.

Arbetet med en överdäckning är tänkt att ske parallellt med att tunnelbanan byggs ut till Nacka, ett arbete som beräknas vara klart 2025.

– Då behöver vi även en bussterminal. Vi ska just dra i gång en utredning om det. En variant är att placera den på överdäckningen, säger Sven Andersson.

Aleksandra Kuczynska välkomnar beskedet.

– Fantastiskt, det är vi bara glada över. Vi hoppas att det blir så fort som möjligt.

ANNONS