Använde samma spruta

Stockholm En elev vid en skola i länet vaccinerades med en använd spruta. Prover visade att eleven inte skadats. Inspektionen för vård och omsorg har granskat händelsen och konstaterar att kommunen inte har utrett händelsen tillräckligt.