Apotek har för dålig arbetsmiljö

TÄBY Det finns brister i arbetsmiljön på ett apotek i kommunen anser Arbetsmiljöverket och kräver åtgärder senast den 15 februari 2013. Annars blir det 50 000 kronor i böter.

Personalen tvingas jobba i en snedvriden ställning, enligt myndigheten som kräver att samtliga recept- och kassadiskar ska vara inredda och utformade på ett sådant sätt att förslitnings- och belastningsskador undviks.

Fram tills att ärendet är avslutat får apoteket inte överlåtas på någon annan utan att underrätta Arbetsmiljöverket.