Lägenheter för bostadslösa invigdes

STOCKHOLM Stiftelsen hotellhem i Stockholm, SHIS, invigde i förra veckan 39 nya lägenheter för bostadslösa.

Tanken är att lägenheterna på SHIS ska vara en fast punkt medan sökandet efter en permanent bostad pågår.

Lägenheterna, som ligger i Vårberg, ska gå till bostadslösa familjer som aktivt har sökt bostad utan att lyckas.

Fram till 2013 ska SHIS expandera med 489 nya lägenheter, varav 180 är avsedda för bostadslösa familjer.