Är du ett geni?

Fakta

Några av frågorna till dem som sökte till Genikampen. Testet kan göras på SVT:s hemsida.

1. Heltalet x är jämnt delbart med både 6 och 9. Vilket av nedanstående tal måste x vara jämnt delbart med?

A) 15 B) 18 C) 27 D ) 72

2. Vad är √32−√18?

A) √2, B) 14, C) 2√2, D) 2√7

3. Vilket land gränsar inte till Österrike?

A) Tjeckien B) Liechtenstein

C) Slovenien D) Serbien

Rätt svar till höger.