Så arbetar Järfälla med föreningslivet

Eva Jönsson Järnstad, fritidschef på Järfälla kommun
Eva Jönsson Järnstad, fritidschef på Järfälla kommun
Eva Jönsson Järnstad är fritidschef på Järfälla kommun. Hon har 25 års erfarenhet av att arbeta med föreningar och menar att föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället.

– Vi har väldigt många engagerade människor som gör ett jättejobb. Det finns några få avlönade ledare, men det allra mesta sker på ideell basis. Det glömmer man bort ibland. Vår roll är att lyfta detta, säger Eva Jönsson Järnstad.

Huvuduppdraget är att stötta ungdomsföreningar. Det kan handla om olika typer av bidrag och lokaler.

Många idrottsföreningar

160 föreningar finns registrerade i området och merparten sysslar med idrott.

– Hur pass många aktiva föreningarna har i de traditionella sporterna beror till en del på deras framgångar. Innebandyn har vuxit väldigt mycket de senaste åren, till viss bekostnad av handboll och basket.

Har saknats mötesplatser

 – Något man pratat mycket om i Järfälla är att det saknas mötesplatser. Det har vi försökt lösa i ett antal år. Exempelvis kan föreningar nu från 2018 hyra in sig i fler konferensrum och matsalar.

Enligt Eva Jönsson Järnstad har föreningarna ofta lång en historia och antalet medlemmar är relativt stabilt. Nya föreningar bildas ofta av människor med rötter utomlands, som vill ha någonstans att träffas.

– Många kommer från länder som inte har någon tradition av föreningsliv. Då är vår roll extra viktig att berätta om vad en förening är för något, hur man går till väga för att bilda en förening och vilka krav som finns för att vara en förening.

Fakta

Så startar du en förening i din kommun

En ideell förening bildas av minst tre personer, som skriver ett förslag till stadgar. Stadgar och styrelse ska senare diskuteras och beslutas på föreningens första medlemsmöte.

Stadgar

De personer som ska bilda föreningen skriver ett förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas.

Sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas

På mötet beslutas följande:

  • att föreningen har bildats
  •  att stadgarna har antagits
  • att en styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen.

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

Källa: Skatteverket
Fakta

Andra föreningar i Järfälla

Förening som sysslar med skärmflygning i Järfälla: Fenix skärmflygklubb

Förening för fårfarmare i Järfälla: Görvälnlammet

Kulturförening som vill synliggöra lokala konstnärer och arrangerar konstrundor i Järfälla: Kulturrunda Järfälla

Idrottsförening för skidåkare som tränar på skidbacken Bruket: Järfälla alpint

Motorklubb som håller till på gocart-banan i Järfälla: Järfälla motorklubb

Källa: Järfälla