Arbetar med ungdomar

Rättelse I notisen om stadsdelens Komet-utbildning för föräldrar smög sig ett fel in, Fredrica Persson är ungdomsbehandlare och inget annat.