Så arbetar Sollentuna med föreningslivet

Magnus Jansson, idrottschef på Sollentuna kommun.
Magnus Jansson, idrottschef på Sollentuna kommun.
Magnus Jansson är idrottschef på Sollentuna kommun. Han menar att föreningslivet har en mycket viktig roll i samhället.
– Bland annat som demokratibärare och all verksamhet man erbjuder våra invånare varje dag, säger han.

Med sina 70 000 invånare har Sollentuna många engagerade föreningsmänniskor.

– Det ideella arbetet är väldigt stort i Sverige. Bara inom idrottsrörelsen finns omkring 600 000 ideella ledare. Tänk att så många engagerar sig för att skapa meningsfull verksamhet, mötesplatser och sammanhang för andra människor, säger Magnus Jansson.

Är ungdomar som vill bedriva verksamhet för ungdomarna själva

175 föreningar finns registrerade i kommunen, med aktiviteter i allt från kampsport till hemslöjd. Enligt Magnus Jansson bildas inte så många nya föreningar varje år, men av de som startas sker en del på initiativ av ungdomar och unga vuxna.

– Det är ungdomar som vill bedriva verksamhet för ungdomarna själva.

Lokaler en stor utmaning

En stor utmaning för kommunen är att tillhandahålla lokaler, anläggningar och mötesplatser, eftersom föreningarnas behov av fler funktionella, tillgängliga och moderna anläggningar ökat.

– Kommunen växer och kommer att göra på sikt. Det har gjorts mycket de senaste åren och kommer att göras mer framöver.

Han lyfter fram ridstallet i Viby som invigdes 2017, fotbollshallen i Norrviken som byggdes för ett år sedan, friidrottshallen som invigdes 2016, Nya Rotebrohallen som invigdes 2015, Edsbergshallen som står klar i höst och en ny idrottshall i Töjnan, som beräknas stå klar år 2020.

– Driften av vissa anläggningar sker i föreningsregi. Vi arbetar nära föreningslivet kring våra gemensamma intressen. Det kan vara vid arrangemang och evenemang, kring lov för barn och ungdomar i kommunen och i utvecklingsfrågor som nybyggnation av anläggningar, där föreningarna är givna remissinstanser.

Fakta

Så startar du en förening i din kommun

En ideell förening bildas av minst tre personer, som skriver ett förslag till stadgar. Stadgar och styrelse ska senare diskuteras och beslutas på föreningens första medlemsmöte.

Stadgar

De personer som ska bilda föreningen skriver ett förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas.

Sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas

På mötet beslutas följande:

  • att föreningen har bildats
  •  att stadgarna har antagits
  • att en styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen.

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

Källa: Skatteverket
Fakta

Lokala föreningar

  • Sveriges största backhopparklubb som håller till på anläggningen Sollenkollen: Sollentuna backhopparklubb
  • Kulturförening som sysslar mer släktforskning sedan år 1990: Sollentuna släktforskare
  • Kulturförening som vill tillgängliggöra konst och kultur i Sollentuna och samverkar med Edsvik konsthall: Edsviks konstvänner
  • Förening som nattvandrar där många ungdomar rör sig: Farsor och morsor i Sollentuna.
  • Kulturförening som som utgörs av författare och andra som på något sätt spridit ord: Sollentuna Författarsällskap
Källa: Sollentuna.se